TTBĐS là gì? Ý nghĩa của từ ttbđs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

TTBĐS là gì? Ý nghĩa của từ ttbđs

TTBĐS là gì ?

TTBĐS là “Thị trường bất động sản” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTBĐS

TTBĐS có nghĩa “Thị trường bất động sản”.

TTBĐS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTBĐS là “Thị trường bất động sản”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTBĐS:
+ KĐT: Khu đô thị.
+ ĐTVHD: Động thực vật hoang dã.
+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ TTCK: Thị trường chứng khoán.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ SVĐ: Sân vận động.
+ ĐCS: Đảng Cộng sản.
+ NLĐ: Người lao động.
+ SX: Sản xuất.
+ ĐĐ: Động đất.
+ KĐTM: Khu đô thị mới.
+ BĐS: Bất động sản.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ ĐTDĐ: Điện thoại di động.
+ MT: Môi trường.
+ HĐT: Hội đồng trường.
+ LĐTBXH: Lao động Thương binh Xã hội.
+ TTCN: Thị trường chuyển nhượng.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ NLS: Nông lâm sản.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ QLTT: Quản lý thị trường.
+ KDĐV: Kiểm dịch động vật.
...

Post Top Ad