TTBYT là gì? Ý nghĩa của từ ttbyt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

TTBYT là gì? Ý nghĩa của từ ttbyt

TTBYT là gì ?

TTBYT là “Trang thiết bị y tế” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTBYT

TTBYT có nghĩa “Trang thiết bị y tế”.

TTBYT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTBYT là “Trang thiết bị y tế”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTBYT:
+ CSKT: Cảnh sát kinh tế.
+ XSKT: Xổ số kiến thiết.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ TCKT: Tổ chức kinh tế.
+ BHYT: Bảo hiểm y tế.
+ YTDP: Y tế Dự phòng.
+ KKT: Khu kinh tế.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ TBKTSG: Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
...

Post Top Ad