TTCT là gì? Ý nghĩa của từ ttct - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

TTCT là gì? Ý nghĩa của từ ttct

TTCT là gì ?

TTCT là “Thể thao cuối tuần” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTCT

TTCT có nghĩa “Thể thao cuối tuần”.

TTCT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTCT là “Thể thao cuối tuần”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTCT:
+ TDTT: Thể dục thể thao.
+ TTVN: Thể thao Việt Nam.
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
+ HLTTQG: Huấn luyện thể thao quốc gia.
...

Post Top Ad