TTGT là gì? Ý nghĩa của từ ttgt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

TTGT là gì? Ý nghĩa của từ ttgt

TTGT là gì ?

TTGT là “Trật tự giao thông” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTGT

TTGT có nghĩa “Trật tự giao thông”. Những quy định nhằm đảm bảo an toàn và ổn định khi tham gia giao thông.
Điều này áp dụng cho người lái xe, người đi bộ, và các phương tiện khác.

TTGT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTGT là “Trật tự giao thông”.

Viết tắt TTGT với nghĩa khác:
+ Thanh tra giao thông: Người, đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát, thực thi luật giao thông. Họ sẽ kiểm tra và xử lý vi phạm để đảm bảo an toàn và trật tự trên đường.

Post Top Ad