TTGDTX là gì? Ý nghĩa của từ ttgdtx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

TTGDTX là gì? Ý nghĩa của từ ttgdtx

TTGDTX là gì ?

TTGDTX là “Trung tâm Giáo dục thường xuyên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTGDTX

TTGDTX có nghĩa “Trung tâm Giáo dục thường xuyên”.

TTGDTX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTGDTX là “Trung tâm Giáo dục thường xuyên”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTGDTX:
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ GS: Giáo sư.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ TTYT: Trung tâm y tế.
+ TTCN: Trung tâm cai nghiện.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ TTDV: Trung tâm dịch vụ.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ TTDD: Trung tâm dinh dưỡng.
+ HKTT: Hộ khẩu thường trú.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ QHTD: Quan hệ tình dục.
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
+ TCN: Trung cấp nghề.
+ TTNN: Trung tâm ngoại ngữ.
+ SGK: Sách giáo khoa.
+ GDĐT: Giáo dục & Đào tạo.
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ TTDVVL: Trung tâm dịch vụ việc làm.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ ĐTB: Điểm trung bình.
+ CBQLGD: Cán bộ quản lý giáo dục.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ KQT: Không quan tâm.
+ TD: Tình dục.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ BGD: Bộ Giáo dục.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
...

Post Top Ad