TTN là gì? Ý nghĩa của từ ttn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

TTN là gì? Ý nghĩa của từ ttn

TTN là gì ?

TTN là “Thanh thiếu niên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTN

TTN có nghĩa “Thanh thiếu niên”.

TTN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTN là “Thanh thiếu niên”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTN:
+ TNXP: Thanh niên xung phong.
+ TNXK: Thanh niên xung kích.
+ ĐVTN: Đoàn viên thanh niên.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ TNVN: Thanh niên Việt Nam.
+ ĐVTTN: Đoàn viên thanh thiếu nhi.
+ TNTN: Thanh niên tình nguyện.
+ TNLN: Thanh niên lập nghiệp.
+ PTV: Phát thanh viên.
...

Post Top Ad