TTO là gì? Ý nghĩa của từ tto - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

TTO là gì? Ý nghĩa của từ tto

TTO là gì ?

TTO là “Tuổi Trẻ Online” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTO

TTO có nghĩa “Tuổi Trẻ Online”.

TTO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTO là “Tuổi Trẻ Online”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTO:
+ TTCN: Tuổi trẻ Chủ nhật.
+ TNO: Thanh niên Online.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ TNT: Tình nguyện trẻ.
...

Post Top Ad