TTQLKT là gì? Ý nghĩa của từ ttqlkt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

TTQLKT là gì? Ý nghĩa của từ ttqlkt

TTQLKT là gì ?

TTQLKT là “Trật tự quản lý kinh tế” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTQLKT

TTQLKT có nghĩa “Trật tự quản lý kinh tế”.

TTQLKT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTQLKT là “Trật tự quản lý kinh tế”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTQLKT:
+ TCKT: Tổ chức kinh tế.
+ VL: Vật lý.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ BQLDA: Ban quản lý dự án.
+ CBQLGD: Cán bộ quản lý giáo dục.
+ QCKDTXD: Quy chế kinh doanh thép xây dựng.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ CPTD: Cổ phiếu tự do.
+ ĐKKD: Đăng ký kinh doanh.
+ QLDA: Quản lý dự án.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
+ TTGT: Trật tự giao thông.
+ KTNN: Kinh tế nhà nước.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ NXBTN: Nhà xuất bản Tự nhiên.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ ĐL: Địa Lý.
+ TTBYT: Trang thiết bị y tế.
+ BHYT: Bảo hiểm y tế.
+ CSKT: Cảnh sát kinh tế.
+ GCNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
...

Post Top Ad