TTTTN là gì? Ý nghĩa của từ ttttn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

TTTTN là gì? Ý nghĩa của từ ttttn

TTTTN là gì ?

TTTTN là “Trí thức trẻ tình nguyện” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTTTN

TTTTN có nghĩa “Trí thức trẻ tình nguyện”.

TTTTN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTTTN là “Trí thức trẻ tình nguyện”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTTTN:
+ LTQĐTD: Lây truyền qua đường tình dục.
+ NV3: Nguyện vọng 3.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ TTCN: Tuổi trẻ Chủ nhật.
+ TTVN: Trí tuệ Việt Nam.
+ NV1: Nguyện vọng 1.
+ TD: Tình dục.
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
+ TNTN: Thanh niên tình nguyện.
+ TACN: Thức ăn chăn nuôi.
+ QHTD: Quan hệ tình dục.
+ TNT: Tình nguyện trẻ.
+ NV2: Nguyện vọng 2.
+ PTTT: Phát triển trẻ thơ.
...

Post Top Ad