2NITE là gì? Ý nghĩa của từ 2nite - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

2NITE là gì? Ý nghĩa của từ 2nite

2NITE là gì ?

2NITE là “Tonight” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ 2NITE

2NITE có nghĩa “Tonight”, dịch sang tiếng Việt là “Tối nay / Đêm nay”.

2NITE là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng 2NITE là “Tonight”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến 2NITE:
+ 2MORO: Tomorrow (ngày mai).
+ 10X: Thanks (cám ơn)
+ HAND: Have a nice day (chúc một ngày tốt lành)
+ TIL: Today I learned (hôm nay tôi đã học được)
+ TTYS: Talk to you soon (nói chuyện với bạn sớm thôi)
...

Post Top Ad