ATTD là gì? Ý nghĩa của từ attd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

ATTD là gì? Ý nghĩa của từ attd

ATTD là gì ?

ATTD là “Advanced Technologies & Treatments for Diabetes” trong tiếng Anh, “Áo thun tay dài” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ ATTD

**NGOẠI NGỮ

ATTD có nghĩa “Advanced Technologies & Treatments for Diabetes”, dịch sang tiếng Việt là “Công nghệ & Điều trị Tiên tiến cho Bệnh Tiểu đường”.

**VIỆT NGỮ

ATTD có nghĩa “Áo thun tay dài” trong tiếng Việt.

ATTD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ATTD là “Áo thun tay dài”, “Advanced Technologies & Treatments for Diabetes”.

Viết tắt ATTD với nghĩa khác:
+ An toàn tình dục.
+ Acceptance test–driven development: Phát triển theo hướng kiểm tra chấp nhận.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ATTD:
+ TDTT: Thể dục thể thao.
+ GD: Giáo dục.
+ TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ TTNN: Trung tâm ngoại ngữ.
+ DS: Dân số.
...

Post Top Ad