PCWP là gì? Ý nghĩa của từ pcwp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

PCWP là gì? Ý nghĩa của từ pcwp

PCWP là gì ?

PCWP là “Pulmonary capillary wedge pressure” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PCWP

PCWP có nghĩa “Pulmonary capillary wedge pressure”, dịch sang tiếng Việt là “Áp lực nêm mao mạch phổi”.

PCWP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PCWP là “Pulmonary capillary wedge pressure”.

Một số kiểu PCWP viết tắt khác:
+ Popular Culture and World Politics: Văn hóa đại chúng và chính trị thế giới.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PCWP:
+ KSA: Knowledge, Skills, and Abilities (Kiến thức, kỹ năng và khả năng).
+ ACP: Automatic and controlled processes (Quy trình tự động và được kiểm soát).
+ CXD: Career Exploration and Development (Khám phá và phát triển nghề nghiệp).
...

Post Top Ad