C360 là gì? Ý nghĩa của từ c360 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

C360 là gì? Ý nghĩa của từ c360

C360 là gì ?

C360 là “Camera 360” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ C360

C360 có nghĩa “Camera 360”, dịch sang tiếng Việt là “Máy ảnh 360”. Tên ứng dụng chụp và chỉnh sửa hình ảnh trên điện thoại di động.

C360 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng C360 là “Camera 360”.

Một số kiểu C360 viết tắt khác:
+ Combine 360: Kết hợp 360.

Gợi ý viết tắt liên quan đến C360:
+ CHS: Chả hiểu sao.
...

Post Top Ad