GBML là gì? Ý nghĩa của từ gbml - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

GBML là gì? Ý nghĩa của từ gbml

GBML là gì ?

GBML là “Good bye my love” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GBML

GBML có nghĩa “Good bye my love”, dịch sang tiếng Việt là “Tạm biệt tình yêu của tôi”.

GBML là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GBML là “Good bye my love”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GBML:
+ GLHF: Good Luck Have Fun (Chúc may mắn, vui vẻ).
+ OML: Oh My Lord (Ôi chúa tôi).
+ OMW: On my way (Trên đường đến).
+ G2K: Good to know (Thật tốt khi biết).
+ PP: Bye Bye (Tạm biệt).
...

Post Top Ad