GPMS là gì? Ý nghĩa của từ gpms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

GPMS là gì? Ý nghĩa của từ gpms

GPMS là gì ?

GPMS là “Government Project Monitoring System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GPMS

GPMS có nghĩa “Government Project Monitoring System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống giám sát dự án của chính phủ”.

GPMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GPMS là “Government Project Monitoring System”.

Một số kiểu GPMS viết tắt khác:
+ Gram Panchayat Management System: Hệ thống quản lý Gram Panchayat.
+ Graduation Project Management System: Hệ thống quản lý đồ án tốt nghiệp.
+ Global Production Management System: Hệ thống quản lý sản xuất toàn cầu.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GPMS:
+ GMI: Global Militarization Index (Chỉ số quân sự hóa toàn cầu).
+ CHS: Contact Handling System (Hệ thống xử lý liên lạc).
...

Post Top Ad