ILYWAMH là gì? Ý nghĩa của từ ilywamh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

ILYWAMH là gì? Ý nghĩa của từ ilywamh

ILYWAMH là gì ?

ILYWAMH là “I Love You With All My Heart” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ILYWAMH

ILYWAMH có nghĩa “I Love You With All My Heart”, dịch sang tiếng Việt là “Tôi yêu bạn bằng cả trái tim”.

ILYWAMH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ILYWAMH là “I Love You With All My Heart”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ILYWAMH:
+ UKM: You Know Me (Bạn hiểu tôi mà).
+ BILY: Because I Love You (Bởi vì tôi yêu bạn).
+ K3U: I Love You (Anh yêu em / em yêu anh).
+ OML: Oh My Lord (Ôi chúa tôi).
+ GBML: Good bye my love (Tạm biệt tình yêu của tôi).
+ SMH: Shaking My Head (Lắc đầu).
...

Post Top Ad