KEW là gì? Ý nghĩa của từ kew - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

KEW là gì? Ý nghĩa của từ kew

KEW là gì ?

KEW là “Cool” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KEW

KEW có nghĩa “Cool”, dịch sang tiếng Việt là “Tuyệt”. Từ này thường dùng để nói đến việc tán thành hoặc tỏ ý khen ngợi ai đó. Nó còn có kiểu viết khác mang nghĩa tương tự là "kewl".

KEW là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng KEW là “Cool”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KEW:
+ GR8: Great (tuyệt vời).
+ K3U: I Love You (tôi yêu bạn).
+ WHA: What (cái gì).
+ GFU: Good for you (tốt cho bạn).
+ WRU: Where are you? (bạn ở đâu).
...

Post Top Ad