PRK là gì? Ý nghĩa của từ prk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

PRK là gì? Ý nghĩa của từ prk

PRK là gì ?

PRK là “Democratic People's Republic of Korea” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PRK

PRK có nghĩa “Democratic People's Republic of Korea”, dịch sang tiếng Việt là “Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên”. Và PRK chính là mã ISO 3166 đại diện cho quốc gia này.

PRK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PRK là “Democratic People's Republic of Korea”.

Một số kiểu PRK viết tắt khác:
+ Photorefractive keratectomy: Cắt lớp sừng quang xạ. Thuật ngữ dùng trong phẫu thuật mắt bằng laser.
+ Phosphoribulokinase: Tên của một loại enzyme.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PRK:
+ KSA: Kingdom of Saudi Arabia (Vương quốc Ả Rập Xê-út).
+ ACP: African, Caribbean and Pacific Group of States (Nhóm các quốc gia Châu Phi, Caribe và Thái Bình Dương).
+ JPN: Japan (Nhật Bản).
+ UKM: The National University of Malaysia (Đại học Quốc gia Malaysia).
...

Post Top Ad