IDKY là gì? Ý nghĩa của từ idky - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

IDKY là gì? Ý nghĩa của từ idky

IDKY là gì ?

IDKY là “I Don't Know Why” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IDKY

IDKY có nghĩa “I Don't Know Why”, dịch sang tiếng Việt là “Tôi không biết tại sao”.

IDKY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IDKY là “I Don't Know Why”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IDKY:
+ IKR: I know, right? (Tôi biết mà, đúng chứ?).
+ UKM: You Know Me (Bạn hiểu tôi mà).
+ IG: I guess (Tôi đoán).
+ G2K: Good to know (Thật tốt khi biết).
+ KIV: Keep in view (Theo dõi / giữ trong tầm nhìn).
...

Post Top Ad