FSL là gì? Ý nghĩa của từ fsl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2021

FSL là gì? Ý nghĩa của từ fsl

FSL là gì ?

FSL là “French Sign Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FSL

FSL có nghĩa “French Sign Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ ký hiệu Pháp”.

FSL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FSL là “French Sign Language”.

Một số kiểu FSL viết tắt khác:
+ Filipino Sign Language: Ngôn ngữ ký hiệu Philippines.
+ Function-spacer-lipid construct: Cấu trúc chức năng-đệm-lipid.
+ Fox Sports Live: Tên kênh truyền hình tin tức thể thao của Mỹ.
+ Fast Simplex Link: Liên kết Simplex nhanh. Thuật ngữ liên quan đến phần cứng máy tính.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FSL:
+ TL: Tagalog language (Ngôn ngữ Tagalog).
+ MHX: Maru language (Tiếng Maru).
+ GEI: Gebe language (Ngôn ngữ Gebe).
...

Post Top Ad