IDEK là gì? Ý nghĩa của từ idek - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

IDEK là gì? Ý nghĩa của từ idek

IDEK là gì ?

IDEK là “I Don't Even Know” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IDEK

IDEK có nghĩa “I Don't Even Know”, dịch sang tiếng Việt là “Tôi thậm chí không biết”.

IDEK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IDEK là “I Don't Even Know”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IDEK:
+ UKM: You Know Me (Bạn hiểu tôi mà).
+ G2K: Good to know (Thật tốt khi biết).
+ IDK: I Don't Know (tôi không biết).
+ IDKY: I Don't Know Why (Tôi không biết tại sao).
+ IKR: I know, right? (Tôi biết mà, đúng chứ?).
...

Post Top Ad