CIH là gì? Ý nghĩa của từ cih - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

CIH là gì? Ý nghĩa của từ cih

CIH là gì ?

CIH là “City International Hospital” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CIH

CIH có nghĩa “City International Hospital”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh viện quốc tế City”.

CIH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CIH là “City International Hospital”.

Một số kiểu CIH viết tắt khác:
+ Chartered Institute of Housing: Viện Nhà ở Công chứng.
+ CIH Bank: Ngân hàng CIH (Maroc).
+ Certified Industrial Hygienist: Nhà vệ sinh công nghiệp được chứng nhận.
+ Opel cam-in-head engine: Động cơ cam-in-head của Opel.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CIH:
+ SMH: Sarasota Memorial Hospital (Bệnh viện tưởng niệm Sarasota).
+ ECE: External Combustion Engine (Động cơ đốt ngoài).
+ GEI: Global Environmental Institute (Viện môi trường toàn cầu).
+ GMI: Graphic Measures International (Các biện pháp đồ họa quốc tế).
+ NLA: National Library of Australia (Thư viện quốc gia Úc).
...

Post Top Ad