CIH là gì? Ý nghĩa của từ cih - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

CIH là gì? Ý nghĩa của từ cih

CIH là gì ?

CIH là “Cash In Hand” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CIH

CIH có nghĩa “Cash In Hand”, dịch sang tiếng Việt là “Tiền mặt trong tay”. Khoản thanh toán nào đó được thực hiện một cách trực tiếp bằng tiền mặt, không cần dùng đến thẻ hay thông qua ngân hàng.

CIH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CIH là “Cash In Hand”.

Một số kiểu CIH viết tắt khác:
+ City International Hospital: Bệnh viên quốc tế City. Tên một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh.
+ Chartered Institute of Housing: Viện Nhà ở Công chứng.
+ CIH Bank: Ngân hàng CIH (Maroc).
+ Certified Industrial Hygienist: Nhà vệ sinh công nghiệp được chứng nhận.
+ Opel cam-in-head engine: Động cơ cam-in-head của Opel.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CIH:
+ SMH: Sarasota Memorial Hospital (Bệnh viện tưởng niệm Sarasota).
+ ECE: External Combustion Engine (Động cơ đốt ngoài).
+ GEI: Global Environmental Institute (Viện môi trường toàn cầu).
+ GMI: Graphic Measures International (Các biện pháp đồ họa quốc tế).
+ NLA: National Library of Australia (Thư viện quốc gia Úc).
...

Post Top Ad