UTS là gì? Ý nghĩa của từ uts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

UTS là gì? Ý nghĩa của từ uts

UTS là gì ?

UTS là “Unicode Technical Standard” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UTS

UTS có nghĩa “Unicode Technical Standard”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu chuẩn kỹ thuật Unicode”.

UTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UTS là “Unicode Technical Standard”.

Một số kiểu UTS viết tắt khác:
+ University of Technology Sydney: Đại học Công nghệ Sydney (Úc).
+ Universal Time-Sharing System: Hệ thống chia sẻ thời gian chung.
+ Under The Skin: Dưới da.
+ Ultimate tensile strength: Độ bền kéo.
+ Unified Thread Standard: Tiêu chuẩn chuỗi thống nhất.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UTS:
+ ACP: African, Caribbean and Pacific Group of States (Nhóm các quốc gia Châu Phi, Caribe và Thái Bình Dương).
+ FYA: The Foundation for Young Australians (Quỹ dành cho thanh niên Úc).
+ WHA: Bureau of Western Hemisphere Affairs (Cục các vấn đề Tây bán cầu (Hoa Kỳ)).
+ NLA: National Library of Australia (Thư viện quốc gia Úc).
...

Post Top Ad