CXD là gì? Ý nghĩa của từ cxd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

CXD là gì? Ý nghĩa của từ cxd

CXD là gì ?

CXD là “Career Exploration and Development ” trong tiếng Anh, “Cao và Dài” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CXD

**NGOẠI NGỮ

CXD có nghĩa “Career Exploration and Development ”, dịch sang tiếng Việt là “Khám phá và phát triển nghề nghiệp”.

**VIỆT NGỮ

CXD có nghĩa “Cao và Dài” trong tiếng Việt. Thường được viết thành CxD là chiều cao x(nhân) chiều dài, dùng để nói đến kích thước của sản phẩm nào đó.

CXD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CXD là “Cao và Dài”, “Career Exploration and Development ”.

Viết tắt CXD với nghĩa khác:
+ Chưa xác định: Đây là kiểu viết tắt không dấu bằng cách lấy chữ cái của từng từ "Chua Xac Dinh".
+ Computed X-ray densitometry: Đo mật độ tia X bằng máy tính.
+ Computing by Design: Tên của một bộ sách liên quan đến máy tính.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CXD:
+ KĐCLGD: Kiểm định chất lượng giáo dục.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ : Cao đẳng.
+ KĐCL: Kiểm định chất lượng.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
...

Post Top Ad