IKR là gì? Ý nghĩa của từ ikr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

IKR là gì? Ý nghĩa của từ ikr

IKR là gì ?

IKR là “I know, right?” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IKR

IKR có nghĩa “I know, right?”, dịch sang tiếng Việt là “Tôi biết mà, đúng chứ?”.

IKR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IKR là “I know, right?”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến IKR:
+ IG: I guess (Tôi đoán).
+ IN4: Information (thông tin).
+ BTW: By the way (nhân tiện).
+ FYI: For your information (thông tin đến bạn).
...

Post Top Ad