OML là gì? Ý nghĩa của từ oml - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

OML là gì? Ý nghĩa của từ oml

OML là gì ?

OML là “Oh My Lord” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OML

OML có nghĩa “Oh My Lord”, dịch sang tiếng Việt là “Ôi chúa tôi”. Một cách viết để thể hiện sự cảm thán của con người, nghĩa gần giống với Oh My God.

OML là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OML là “Oh My Lord”.

Một số kiểu OML viết tắt khác:
+ Outline Markup Language: Ngôn ngữ đánh dấu phác thảo. Đây là tên của một định dạng XML dùng trong các bản phác thảo (outlines).

Gợi ý viết tắt liên quan đến OML:
+ SMH: Shaking My Head (Lắc đầu).
+ MHX: Maru language (Tiếng Maru).
+ TL: Tagalog language (Ngôn ngữ Tagalog).
+ OMW: Oh my word (Ôi từ ngữ của tôi).
...

Post Top Ad