KSA là gì? Ý nghĩa của từ ksa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

KSA là gì? Ý nghĩa của từ ksa

KSA là gì ?

KSA là “Kingdom of Saudi Arabia” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KSA

KSA có nghĩa “Kingdom of Saudi Arabia”, dịch sang tiếng Việt là “Vương quốc Ả Rập Xê-út”. Một quốc gia có chủ quyền tại Tây Á (thuộc châu Á), có diện tích chiếm phần lớn bán đảo Ả Rập.

KSA là viết tắt của nước nào ?

KSA là nước “Ả Rập Xê Út”, và nó cũng dùng làm mã đại diện cho “Đội tuyển bóng đá quốc gia Ả Rập Xê Út”.

KSA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KSA là “Kingdom of Saudi Arabia”.

Một số kiểu KSA viết tắt khác:
+ Korean Standards Association: Hiệp hội Tiêu chuẩn Hàn Quốc.
+ Knowledge, Skills, and Abilities: Kiến thức, kỹ năng và khả năng.
+ Key-scheduling algorithm: Thuật toán lập lịch khóa.
+ Kogge–Stone adder: Bộ cộng Kogge–Stone. Thuật ngữ đề cập đến loại bộ cộng kỹ thuật số.

Gợi ý viết tắt liên quan đến KSA:
+ NLA: National Library of Australia (Thư viện quốc gia Úc).
+ KMC: Korean marine corps (Hải đoàn Hàn Quốc).
+ KCJ: Korean Circulation Journal (Tạp chí Lưu thông Hàn Quốc).
...

Post Top Ad