AFF là gì? Ý nghĩa của từ aff - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021

AFF là gì? Ý nghĩa của từ aff

AFF là gì ?

AFF là “ASEAN Football Federation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AFF

AFF có nghĩa “ASEAN Football Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn bóng đá ASEAN”. Một nhóm các quốc gia Đông Nam Á của liên đoàn bóng đá châu Á. Trong đó, ASEAN mang nghĩa tiếng Anh: Association of Southeast Asian Nations (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á).

AFF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AFF là “ASEAN Football Federation”.

Một số kiểu AFF viết tắt khác:
+ Accelerated freefall: Tăng tốc rơi tự do.
+ Automated Flight Following: Theo dõi chuyến bay tự động.
+ Arab Film Festival: Liên hoan phim Ả Rập.
+ Aspies For Freedom: Khát vọng tự do.
+ Austin Film Festival: Liên hoan phim Austin.
+ Australian Fencing Federation: Liên đoàn đấu kiếm Úc.

Gợi ý viết tắt liên quan đến AFF:
+ FAV: Film animation video (Phim hoạt hình video).
+ AFS: Association of Football Statisticians (Hiệp hội các nhà thống kê bóng đá).
+ VYF: Vietnam Youth Federation (Liên đoàn Thanh niên Việt Nam).
+ FS: Flight Simulator (Chuyến bay giả lập).
+ AMS: Automated Manifest System (Hệ thống kê khai tự động).
+ FC: Football Club (Câu lạc bộ bóng đá).
+ AMM: Automated Market Maker (Trình tạo thị trường tự động).
...

Post Top Ad