AFS là gì? Ý nghĩa của từ afs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2021

AFS là gì? Ý nghĩa của từ afs

AFS là gì ?

AFS là “Available For Sale” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AFS

AFS có nghĩa “Available For Sale”, dịch sang tiếng Việt là “Có sẵn để bán”.

AFS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AFS là “Available For Sale”.

Một số kiểu AFS viết tắt khác:
+ Advanced Front-lighting System: Hệ thống chiếu sáng phía trước tiên tiến.
+ Aeronautical Fixed Service: Dịch vụ cố định hàng không.
+ Alternative Financial Service: Dịch vụ tài chính thay thế.
+ American Folklore Society: Hội văn hóa dân gian Hoa Kỳ.
+ American Foundry Society: Hiệp hội đúc Hoa Kỳ.
+ Association of Football Statisticians: Hiệp hội các nhà thống kê bóng đá.
+ Australian Flag Society: Hiệp hội cờ Úc.
+ Army Fire Service: Sở cứu hỏa quân đội.

Gợi ý viết tắt liên quan đến AFS:
+ ERS: Economic Research Service (Dịch vụ Nghiên cứu Kinh tế).
+ PIO: Person of Indian Origin (Người gốc Ấn Độ).
+ SIS: Strategic Information System (Hệ thống thông tin chiến lược).
+ FYR: For Your Reference (Dành cho bạn tham khảo).
+ ESS: Explained sum of squares (Giải thích tổng bình phương).
+ ECE: United Nations Economic Commission for Europe (Ủy ban kinh tế Liên hợp quốc Châu Âu).
...

Post Top Ad