NISA là gì? Ý nghĩa của từ nisa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2021

NISA là gì? Ý nghĩa của từ nisa

NISA là gì ?

NISA là “Nippon Individual Savings Account” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NISA

NISA có nghĩa “Nippon Individual Savings Account”, dịch sang tiếng Việt là “Tài khoản tiết kiệm cá nhân Nippon”.

NISA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NISA là “Nippon Individual Savings Account”.

Một số kiểu NISA viết tắt khác:
+ National Independent Soccer Association: Hiệp hội bóng đá độc lập quốc gia.
+ Nuclear and Industrial Safety Agency: Cơ quan an toàn hạt nhân và công nghiệp.
+ National Intelligence and Security Agency: Cơ quan an ninh và tình báo quốc gia.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NISA:
+ SCI: Science of Creative Intelligence (Khoa học trí tuệ sáng tạo).
+ PRIMA: Philippine Recording Industry Music Association (Hiệp hội âm nhạc công nghiệp ghi âm Philippines).
+ HRA: Health Reimbursement Account (Tài khoản bồi hoàn sức khỏe).
+ AIM: Artificial Intelligence Marketing (Tiếp thị trí tuệ nhân tạo).
...

Post Top Ad