AIM là gì? Ý nghĩa của từ aim - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

AIM là gì? Ý nghĩa của từ aim

AIM là gì ?

AIM là “Artificial Intelligence Marketing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AIM

AIM có nghĩa “Artificial Intelligence Marketing”, dịch sang tiếng Việt là “Tiếp thị trí tuệ nhân tạo”.

AIM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AIM là “Artificial Intelligence Marketing”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến AIM:
+ EI: Emotional Intelligence (Trí tuệ cảm xúc).
+ ABM: Account-Based Marketing (Tiếp thị dựa trên tài khoản).
+ SCI: Science of Creative Intelligence (Khoa học trí tuệ sáng tạo).
+ VMS: Vertical Marketing System (Hệ thống tiếp thị dọc).
+ PAM: Pneumatic Artificial Muscles (Cơ nhân tạo bằng khí nén).
...

Post Top Ad