GLNT là gì? Ý nghĩa của từ glnt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

GLNT là gì? Ý nghĩa của từ glnt

GLNT là gì ?

GLNT là “Good Luck Next Time” trong tiếng Anh, “Giao lưu nghệ thuật” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ GLNT

**NGOẠI NGỮ

GLNT có nghĩa “Good Luck Next Time”, dịch sang tiếng Việt là “Chúc may mắn lần sau”.

**VIỆT NGỮ

GLNT có nghĩa “Giao lưu nghệ thuật” trong tiếng Việt.

GLNT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GLNT là “Giao lưu nghệ thuật”, “Good Luck Next Time”.

Viết tắt GLNT với nghĩa khác:

Gợi ý viết tắt liên quan đến GLNT:
+ LHS: Lưu học sinh.
+ NS: Nghệ sỹ.
+ NSND: Nghệ sỹ nhân dân.
+ GLHF: Good Luck Have Fun (Chúc may mắn vui vẻ).
+ G9: Goodnight (Chúc ngủ ngon).
+ GJ: Good Job (Làm tốt lắm).
+ LTNS: Long Time No See (Lâu quá không gặp).
...

Post Top Ad