FCE là gì? Ý nghĩa của từ fce - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

FCE là gì? Ý nghĩa của từ fce

FCE là gì ?

FCE là “First Certificate in English” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FCE

FCE có nghĩa “First Certificate in English”, dịch sang tiếng Việt là “Chứng chỉ tiếng Anh thứ nhất”. Hay còn được gọi với tên gọi hiện tại là B2 First - tên của một kỳ thi và chứng chỉ của Cambridge.

FCE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FCE là “First Certificate in English”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến FCE:
+ CEDC: Children in Especially Difficult Circumstances (Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn).
+ VUS: Vietnam - USA Society English Centers (Trung tâm Anh ngữ hội Việt - Mỹ).
+ UCC: Unified Communications Certificate (Chứng chỉ truyền thông hợp nhất).
+ CCC: China Compulsory Certificate (Chứng nhận bắt buộc của Trung Quốc).
+ CPE: Cambridge Certificate of Proficiency in English (Chứng chỉ thông thạo tiếng Anh của Cambridge).
...

Post Top Ad