GOH là gì? Ý nghĩa của từ goh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

GOH là gì? Ý nghĩa của từ goh

GOH là gì ?

GOH là “Garment On Hanger” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GOH

GOH có nghĩa “Garment On Hanger”, dịch sang tiếng Việt là “Hàng may mặc trên móc treo”. Nó cũng có thể viết đầy đủ như sau: Garments on Hanger Container - Hàng may mặc trong container (container treo). Thuật ngữ này đề cập đến dịch vụ container, bao gồm thiết kế lắp ráp các kệ hoặc móc treo, để có thể vận chuyển hàng hóa hiệu quả và tiết kiệm (chủ yếu là các mặt hàng may mặc).

GOH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GOH là “Garment On Hanger”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến GOH:
+ DCOD: Data Cube on Demand (Khối dữ liệu theo yêu cầu).
+ FOB: Free On Board (Miễn trách nhiệm trên tàu).
+ POD: Print On Demand (In theo yêu cầu).
+ LOI: Loss On Ignition (Tổn thất khi đánh lửa).
+ GEO: Group on Earth Observations (Nhóm quan sát Trái đất).
...

Post Top Ad