MSTR là gì? Ý nghĩa của từ mstr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

MSTR là gì? Ý nghĩa của từ mstr

MSTR là gì ?

MSTR là “Master” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MSTR

MSTR có nghĩa “Master”, dịch sang tiếng Việt là “Trẻ nam từ 2 đến 11 tuổi”. Từ này xuất hiện trong vé máy bay, đề cập đến những hành khách nam nhỏ tuổi. Mặc dù rằng, từ master có nhiều nghĩa: bậc thầy, chủ, cậu...

MSTR là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng MSTR là “Master”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MSTR:
+ CDM: Charge Description Master (Người quản lý mô tả khoản phí).
+ MA: Master of Arts (Thạc sĩ nghệ thuật).
+ MPM: Master of Project Management (Thạc sĩ quản lý dự án).
+ MC: Master of Ceremonies (Người dẫn chương trình).
+ SMF: Site Master File (Hồ sơ tổng thể của nhà sản xuất).
...

Post Top Ad