PAGCOR là gì? Ý nghĩa của từ pagcor - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

PAGCOR là gì? Ý nghĩa của từ pagcor

PAGCOR là gì ?

PAGCOR là “Philippine Amusement and Gaming Corporation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PAGCOR

PAGCOR có nghĩa “Philippine Amusement and Gaming Corporation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng công ty trò chơi và giải trí Philippine”.

PAGCOR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PAGCOR là “Philippine Amusement and Gaming Corporation”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PAGCOR:
+ SPEC: Standard Performance Evaluation Corporation (Công ty đánh giá hiệu suất tiêu chuẩn).
+ RGC: Ranked Gaming Client (Khách hàng chơi game được xếp hạng).
+ FPT: The Corporation for Financing Promoting Technology (Công ty đầu tư và phát triển công nghệ).
+ CEDC: Central European Distribution Corporation (Tổng công ty phân phối Trung Âu).
+ PNC: Pittsburgh National Corporation (Tổng công ty quốc gia Pittsburgh).
...

Post Top Ad