APPROX là gì? Ý nghĩa của từ approx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

APPROX là gì? Ý nghĩa của từ approx

APPROX là gì ?

APPROX là “Approximately” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ APPROX

APPROX có nghĩa “Approximately”, dịch sang tiếng Việt là “Xấp xỉ”.

APPROX là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng APPROX là “Approximately”.

Một số kiểu APPROX viết tắt khác:
+ Approximation: Sự gần đúng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến APPROX:
+ ARC: Audio Return Channel (Kênh trả về âm thanh).
+ PT: Personal Trainer (Huấn luyện viên cá nhân).
+ RIO: River (Sông).
+ RE: Reply (Trả lời).
+ OMV: Outer Membrane Vesicle (Túi màng ngoài).
+ XG: Expected Goals (Mục tiêu mong đợi).
...

Post Top Ad