HMRC là gì? Ý nghĩa của từ hmrc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

HMRC là gì? Ý nghĩa của từ hmrc

HMRC là gì ?

HMRC là “Her Majesty's Revenue and Customs” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HMRC

HMRC có nghĩa “Her Majesty's Revenue and Customs”, dịch sang tiếng Việt là “Thuế và Hải quan của Nữ hoàng”. Tên của một cơ quan về thuế, hải quan của chính phủ Anh còn được viết là "HM Revenue and Customs" hoặc "HMRC".

HMRC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HMRC là “Her Majesty's Revenue and Customs”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến HMRC:
+ DOLE: Department of Labor and Employment (Bộ lao động và việc làm).
+ MRZ: Measles, Rubella and Zoster (Sởi, Rubella và Zoster).
+ SRP: Scaling and Root Planing (Làm sạch cao răng và chân răng).
+ ET-AL: And others (Và những thứ khác).
+ NIL: Name, Image and Likeness (Tên, Hình ảnh và Sự giống nhau).
...

Post Top Ad