TKM là gì? Ý nghĩa của từ tkm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

TKM là gì? Ý nghĩa của từ tkm

TKM là gì ?

TKM là “Tonne-kilometre” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TKM

TKM có nghĩa “Tonne-kilometre”, dịch sang tiếng Việt là “Tấn-ki-lô-mét”. Tên của đơn vị đo lường được sử dụng trong giao thông vận tải.

TKM là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng TKM là “Tonne-kilometre”.

Một số kiểu TKM viết tắt khác:
+ Turkmenistan: Tên của một quốc gia tại Trung Á.
+ te quiero mucho: Tôi yêu bạn rất nhiều. Cụm từ này là tiếng Tây Ban Nha, với "quiero" thường được viết thành "kiero" và từ tkm cũng bắt nguồn bởi cách viết ấy.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TKM:
+ THRU: Through (Qua, xuyên qua).
+ TYS: Thank You Sir (Cảm ơn ngài).
+ KGS: Kilograms (Kilôgam).
+ MOC: Memorandum of Convention (Bản ghi nhớ quy ước).
+ MM: Millimetre (Milimét).
...

Post Top Ad