DRABC là gì? Ý nghĩa của từ drabc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

DRABC là gì? Ý nghĩa của từ drabc

DRABC là gì ?

DRABC là “Danger, Response, Airway, Breathing, Circulation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DRABC

DRABC có nghĩa “Danger, Response, Airway, Breathing, Circulation”, dịch sang tiếng Việt là “Nguy hiểm, Ứng phó, Đường thở, Thở, Tuần hoàn”. Phương pháp đánh giá ban đầu cho các bước thiết yếu giữa nhân viên y tế và bệnh nhân. Thuật ngữ này được sử dụng trong lĩnh vực y tế, mà đặc biệt là trong các tình huống cấp cứu.

DRABC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DRABC là “Danger, Response, Airway, Breathing, Circulation”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DRABC:
+ KCJ: Korean Circulation Journal (Tạp chí Lưu thông Hàn Quốc).
+ DAM: Digital Asset Management (Quản lý tài sản kỹ thuật số).
+ RECAP: Recapitalization (Tái cấp vốn).
+ RQD: Rock-Quality Designation (Chỉ định chất lượng đá).
+ BIY: Believe In You (Tin tưởng vào bạn).
+ BIO: Biography (Tiểu sử).
+ BPC: Bits Per Component (Bit trên mỗi thành phần).
+ CAP: Caption (Chú thích).
...

Post Top Ad