ROB là gì? Ý nghĩa của từ rob - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

ROB là gì? Ý nghĩa của từ rob

ROB là gì ?

ROB là “Re-Order Buffer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ROB

ROB có nghĩa “Re-Order Buffer”, dịch sang tiếng Việt là “Đặt lại thứ tự bộ đệm”.

ROB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ROB là “Re-Order Buffer”.

Một số kiểu ROB viết tắt khác:
+ Robertsonian translocation: Chuyển vị Robertsonian.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ROB:
+ RRO: Rent Repayment Order (Lệnh hoàn trả tiền thuê).
+ RJ45: Registered Jack 45 (Giắc cắm được đăng ký 45).
+ RIB: Routing Information Base (Bảng định tuyến).
+ OTP: One Time Password (Mật khẩu một lần).
+ BOE: Bank Of England (Ngân hàng của nước Anh).
+ BIZ: Business (Doanh nghiệp).
+ BNK: Bank (Ngân hàng).
...

Post Top Ad