NTH là gì? Ý nghĩa của từ nth - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

NTH là gì? Ý nghĩa của từ nth

NTH là gì ?

NTH là “Nice To Have” trong tiếng Anh, “Nguyễn Thượng Hiền” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NTH

**NGOẠI NGỮ

NTH có nghĩa “Nice To Have”, dịch sang tiếng Việt là “Rất vui khi có”. Thường được sử dụng trong ngôn ngữ tin nhắn, hay xuất hiện trên mạng internet, đặc biệt là các trang mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin trực tuyến.

**VIỆT NGỮ

NTH có nghĩa “Nguyễn Thượng Hiền” trong tiếng Việt. Tên của một nhân vật lịch sử nổi tiếng Việt Nam, thường được sử dụng để đặt tên cho các trường học hoặc tên đường.

NTH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NTH là “Nguyễn Thượng Hiền”, “Nice To Have”.

Viết tắt NTH với nghĩa khác:
+ Nothing: Không có gì.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NTH:
+ NTT: Nguyễn Tất Thành.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ NR: No Reply (không phản hồi).
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ NB: Nota bene (lưu ý).
+ NS: Nghệ sỹ.
+ TSDĐ: Tiền sử dụng đất.
+ HQ: Hải quan.
...

Post Top Ad