PALL là gì? Ý nghĩa của từ pall - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

PALL là gì? Ý nghĩa của từ pall

PALL là gì ?

PALL là “Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PALL

PALL có nghĩa “Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính ở trẻ em”.

PALL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PALL là “Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PALL:
+ PSC: Pediatric Symptom Checklist (Danh sách kiểm tra các triệu chứng nhi khoa).
+ ACORN: Acute Care of at-Risk Newborns (Chăm sóc cấp tính trẻ sơ sinh có nguy cơ ).
+ PTO: Paid Time Off (Thời gian nghỉ có trả lương).
+ PJPJ: Bye bye (Chào tạm biệt).
+ POD: Proof Of Delivery (Bằng chứng giao hàng).
+ LBP: Local Binary Patterns (Mô hình nhị phân cục bộ).
+ LAV: Lavatory (Chậu rửa).
...

Post Top Ad