DOLE là gì? Ý nghĩa của từ dole - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

DOLE là gì? Ý nghĩa của từ dole

DOLE là gì ?

DOLE là “Department of Labor and Employment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DOLE

DOLE có nghĩa “Department of Labor and Employment”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ lao động và việc làm”. Tên một bộ phận của chính phủ Philippine.

DOLE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DOLE là “Department of Labor and Employment”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến DOLE:
+ BOE: Barrel of Oil Equivalent (Thùng dầu tương đương).
+ LFC: Level of free convection (Mức độ đối lưu tự do).
+ DTP: Desktop publishing (Chế bản điện tử).
+ DCM: Dilated Cardiomyopathy (Bệnh cơ tim giãn nở).
+ DIP: Dual In-line Package (Gói nội tuyến kép).
+ OTP: One Time Password (Mật khẩu một lần).
+ LU: Love You (Yêu bạn/em/anh).
+ LSB: Least Significant Bit (Bit có trọng số thấp nhất).
+ ETO: Engineering To Order (Thiết kế theo đơn hàng).
+ EBS: Emergency Bunker Surcharge (Phụ phí nhiên liệu khẩn cấp).
...

Post Top Ad