AZ là gì? Ý nghĩa của từ az - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

AZ là gì? Ý nghĩa của từ az

AZ là gì ?

AZ là “Arizona” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AZ

AZ có nghĩa “Arizona”, dịch sang tiếng Việt là “Bang Arizona”. Một tiểu bang của Hoa Kỳ, với mã bưu chính là "AZ".

AZ là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng AZ là “Arizona”.

Một số kiểu AZ viết tắt khác:
+ Azimuth: Phương vị. Thuật ngữ sử dụng trong la bàn, thiên văn học.
+ Assignment Zero: Chuyển nhượng số 0. Tên một dự án báo chí cộng đồng.
+ Al Zn: Nhôm, Kẽm. Nó là sự kết hợp giữa 2 nguyên tố hóa học Nhôm (Al) và Kẽm (Zn).

Gợi ý viết tắt liên quan đến AZ:
+ GZ: Ground Zero (Vùng đất số 0 (điểm 0 trên mặt đất, bề mặt 0)).
+ AWOL: Absent Without Official Leave (Vắng mặt mà không có chính thức nghỉ phép).
...

Post Top Ad