SQFT là gì? Ý nghĩa của từ sqft - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

SQFT là gì? Ý nghĩa của từ sqft

SQFT là gì ?

SQFT là “Square Foot” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SQFT

SQFT có nghĩa “Square Foot”, dịch sang tiếng Việt là “Foot vuông”. Tên của một đơn vị dùng để đo lường diện tích, được sử dụng nhiều ở các quốc gia như Mỹ, Anh, Canada. Còn được viết với kiểu khác cũng mang nghĩa tương đương là Square Feet (Feet vuông).

SQFT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SQFT là “Square Foot”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SQFT:
+ RMS: Root Mean Square (Giá trị hiệu dụng).
+ SFX: Special Effects (Hiệu ứng đặc biệt).
+ SOE: State-Owned Enterprise (Doanh nghiệp nhà nước).
+ TYS: Thank You Sir (Cảm ơn ngài).
...

Post Top Ad