BEV là gì? Ý nghĩa của từ bev - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

BEV là gì? Ý nghĩa của từ bev

BEV là gì ?

BEV là “Battery Electric Vehicle” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BEV

BEV có nghĩa “Battery Electric Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Xe điện chạy bằng pin”.

BEV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BEV là “Battery Electric Vehicle”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BEV:
+ OMV: Orbital Maneuvering Vehicle (Phương tiện cơ động quỹ đạo).
+ ABV: Assault Breacher Vehicle.
+ PVI: Power Vehicle Innovation (Cải tiến xe điện).
+ FAV: Fast Attack Vehicle (Xe tấn công nhanh).
...

Post Top Ad