USTR là gì? Ý nghĩa của từ ustr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

USTR là gì? Ý nghĩa của từ ustr

USTR là gì ?

USTR là “Office of the United States Trade Representative” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ USTR

USTR có nghĩa “Office of the United States Trade Representative”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ”.

USTR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng USTR là “Office of the United States Trade Representative”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến USTR:
+ NTT: New trade theory (Lý thuyết thương mại mới).
+ GSO: General Statistics Office of Vietnam (Tổng cục Thống kê Việt Nam).
+ USA: United Soccer Association (Hiệp hội bóng đá thống nhất).
+ OLC: Office of Legal Counsel (Văn phòng cố vấn pháp lý).
+ OL: Office Lady (Nữ nhân viên văn phòng).
...

Post Top Ad