SHU là gì? Ý nghĩa của từ shu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

SHU là gì? Ý nghĩa của từ shu

SHU là gì ?

SHU là “Scoville Heat Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SHU

SHU có nghĩa “Scoville Heat Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị nhiệt Scoville”. Được dùng đo độ nóng, hoặc độ cay của thực phẩm (ví dụ như ớt).

SHU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SHU là “Scoville Heat Unit”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SHU:
+ FPU: Floating-Point Unit (Đơn vị dấu phẩy động).
+ UT: Unit Test (Kiểm tra đơn vị (thành phần)).
+ APU: Accelerated Processing Unit (Bộ xử lý tăng tốc).
+ MUC: Meritorious Unit Commendation (Tuyên dương đơn vị xuất sắc).
...

Post Top Ad