PIT là gì? Ý nghĩa của từ pit - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

PIT là gì? Ý nghĩa của từ pit

PIT là gì ?

PIT là “Personal Income Tax” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PIT

PIT có nghĩa “Personal Income Tax”, dịch sang tiếng Việt là “Thuế thu nhập cá nhân”.

PIT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PIT là “Personal Income Tax”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PIT:
+ PT: Personal Trainer (Huấn luyện viên cá nhân).
+ PTO: Personal Time Off (Thời gian nghỉ cá nhân).
+ PA: Personal Assistant (Trợ lý riêng).
+ GMI: Guaranteed Minimum Income (Thu nhập tối thiểu được đảm bảo).
+ PIM: Personal Information Module (Mô-đun thông tin cá nhân).
+ PAN: Personal Area Network (Mạng cá nhân).
...

Post Top Ad